Office Customization Tool (2019, O365)

Az office 2019 dobozos változat az o365 verzióhoz hasonlóan már úgynevezett clik to run telepítővel rendelkezik. A telepítés a configuration.xml alapjén történik. Ha szeretnék egyedi telepítő xml-t készíteni annak az egyik módja, ha Microsoft weboldalon összeállítjuk mit szeretnénk majd lementjük. Az oldal címe: https://config.office.com/

 

Reklámok

RSAT Tool telepítése Windows 10 1809-re

Ha Windows 10 1809-re frissítettünk és volt telepítve RSAT a gépre akkor az eltávolításra kerül. Windows 10 1809-re már nem letölthető le az RSAT tool, hanem Windows feature-ként kell hozzáadni, amit  megtudunk tenni a  grafikus felületen:
Settings -> Apps -> Manage Optional Features -> Add a feature
Windows10_1809_RSAT

Vagy pedig powershell parancsokat használva külön-külön:

Add-WindowsCapability –online –Name “Rsat.ActiveDirectory.DS-LDS.Tools~~~~0.0.1.0”
Add-WindowsCapability –online –Name “Rsat.Dns.Tools~~~~0.0.1.0”
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.FileServices.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.GroupPolicy.Management.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.IPAM.Client.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.LLDP.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.NetworkController.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.NetworkLoadBalancing.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.BitLocker.Recovery.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.CertificateServices.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.DHCP.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -N ameRsat.FailoverCluster.Management.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.RemoteAccess.Management.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.RemoteDesktop.Services.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.ServerManager.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.Shielded.VM.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.StorageMigrationService.Management.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.StorageReplica.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.SystemInsights.Management.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability -Online -Name Rsat.VolumeActivation.Tools~~~~0.0.1.0
Add-WindowsCapability  -Online -Name Rsat.WSUS.Tools~~~~0.0.1.0

Ha mindegyiket szeretnénk feltenni, akkor azt egy paranccsal is megtudjuk tenni:

Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability –Online

Ubuntu 15.10 és az Adobe Reader install

Adobe Reader-ből az utolsó verzió a 9.5 és ezt se lehet már csak úgy feltelepíteni, de most szükség volt rá. Az alábbi módon sikerült feltelepíteni egy Ubuntu 15.10-re. Egy terminál ablakban futtassuk a következőket:
wget ftp://ftp.adobe.com/pub/adobe/reader/unix/9.x/9.5.5/enu/AdbeRdr9.5.5-1_i386linux_enu.deb$ sudo dpkg –add-architecture i386
sudo apt-get update $ sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libxml2:i386 libstdc++6:i386 $ sudo dpkg -i AdbeRdr9*.deb

Office 2016 telepítés hiba „Egy telepítés már folyamatban”( Another installation is in progress”

Egy Offie 2016 telepítés közben sikerült véletlen újra indítani gépet, majd utána az Office telepítő a címben látható (Another installation is in progress”) hiba üzenettel mindig leállt. UnInstallálni nem lehetett. Tipikus se előre se visszaJ. A megoldás a már félig feltelepült Office kézzel történő eltávolítása, melynek menete a következő(2013 ra vonatkozik, de működik 2016 eseténis):

Manually uninstall Office 2013 or Office 365

Note: Before you start, you need to know removing Office manually is a long, complex process and might require that you reinstall the operating system if certain steps are done incorrectly.

Manually remove a Click-to-Run installation of Office

Before you begin, make sure that you log on to Windows with an administrator account. If you’re not sure if you have an administrator account, see how to determine your user account type in Windows.

 • Step 1: Remove the Windows Installer packagesRight-click the Microsoft Office 15 folder and select Delete.
 • Find the Office 15 installation folder, typically located in C:\Program Files\.
 • Step 2: Remove the Office scheduled tasksAt the command prompt, type the following commands and press Enter after each one:schtasks.exe /delete /tn “\Microsoft\Office\Office Automatic Update”
 • schtasks.exe /delete /tn “\Microsoft\Office\Office Subscription Maintenance”
 • schtasks.exe /delete /tn “\Microsoft\Office\Office 15 Subscription Heartbeat”
 • Open a Command Prompt window as an administrator.
 • Step 3: Use Task Manager to end the Click-to-Run tasks
  • Windows 7: Right-click an empty area of the taskbar, and then click Start Task Manager.
  • Windows 8 or 8.1: Point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click Search. Type Task Manager in the search box, and then click Task Manager in the results.If the following processes are running, right-click each one, and then click End Process in Windows 7 or End Task in Windows 8 or Windows 8.1 after you select each process.appvshnotify.exesetup*.exe
  • firstrun.exe
  • Officeclicktorun.exe
  • Click the Process tab.
 • Open Task Manager.
 • Step 4: Delete the Office servicesc delete Clicktorunsvc
 • Open a Command Prompt window as an administrator, type the following command, and then press Enter:
 • Step 5: Delete the Office filesIn the Open box, type %ProgramFiles%, and then click OK.Open the Run dialog box, type %ProgramData%\Microsoft, and then click OK.Open the Run dialog box, type %ProgramData%\Microsoft\office, and then click OK.Note If you can’t delete a folder or a file that’s open or that’s being used by another program, restart the computer, and then try again. If you still can’t remove the folder, go to the next step.
 • Delete the FFPackageLocker folder.
 • Delete the ClickToRun folder. If the folder does not exist, go to the next step.
 • Delete the “Microsoft Office 15” folder.
 • Press Windows logo key + R to open the Run dialog box.
 • Step 6: Delete the Office registry subkeysOpen Registry Editor. Delete the following registry subkeys:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISVHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\OfficeNote In the subkey in the third bullet item, “Microsoft Office 15 <Edition>- en-us” represents the actual program name. This name depends on the Office 2013 edition and language version that you installed.
 • Then Delete the Office key.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Office <Edition>15 – en-us
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\15.0\ClickToRun
 • – Windows 8 or 8.1: Point to the upper-right corner of the screen, move the mouse pointer down, and then click Search. Type regedit in the search box, and then click regedit.exe in the results.
 • – Windows 7: Click Start, type Run in the Start Search box, and then click Run in the results.
 • Important Follow the steps in this section carefully. Serious problems may occur if you modify the registry incorrectly. Before you start, back up the registry for restoration in case problems occur.
 • Step 7: Delete the Start menu shortcutsType %ALLUSERSPROFILE%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs, and then press Enter.
 • Delete the Office 2013 folder.
 • Open a Command Prompt window as an administrator.
 • Step 8: Uninstall the Microsoft Office Habanero local component and Habanero supplemental local componentAt the command prompt, type the command that is appropriate for your operating system, and then press Enter:
  • If you’re running an x86 version of Office 2013 on an x64 operating system, run the following command:
  • MsiExec.exe /X{50150000-008F-0000-1000-0000000FF1CE}
  • If you’re running an x86 version of Office 2013 on an x86 operating system, run the following command:
  • MsiExec.exe /X{50150000-007E-0000-0000-0000000FF1CE}
  • If you’re running an x64 version of Office 2013 on an x64 operating system, run the following command:ttp://superuser.com/questions/944057/office-2016-installation-halts-with-message-another-installation-is-in-progress
  • MsiExec.exe /X{50150000-008C-0000-1000-0000000FF1CE}
A megoldásra ezen a fórumon akadtam: link

Powered by WordPress.com. , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑

%d blogger ezt kedveli: